Camió Segle XXI | Disfrimur

Camió XXI

Image

Serveis

SISTEMA DE GESTIÓ DE FLOTES

Disfrimur utilitza un sistema avançat de gestió de flotes, integrat amb el seu ERP, que permet a l'empresa optimitzar tant els seus costos com gestionar la seva flota de vehicles de manera eficient.

Els gestors poden veure des del propi ERP la planificació i el que està succeint en realitat pel que fa a temperatura, horaris, desviament de ruta, tràfic en temps real, generant alertes i alarmes per poder anticipar-nos en cas de desviació, opcions que faciliten les tasques administratives i de gestió centralitzant en un únic programa tota la informació del vehicle.

A Disfrimur ens esforcem per dur a terme un transport cada vegada més sostenible amb el medi ambient. Per això analitzem aquelles accions que generen una despesa de combustible innecessària en l'estil de conducció de cadascun dels nostres conductors, els comuniquen i els corregeixen a través de la formació tècnica en conducció eficient i alertes en temps real sobre l'estil de conducció.

CAMION SIGLO XXI

22

Full de ruta electrònica

33

Gravació i reproducció de la ruta

55

Control de temperatura i obertura de portes

velocidad

Seguiment de la velocitat de el vehicle.